0รอบการจัดส่งสินค้าของบริษัท


จัดส่งสินค้าทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ หยุดวันนักขัตฤกษ์


ซึ่งจะทำการตัดรอบเวลา 24:00 ของทุกวัน เเละจัดส่งสินค้าวันถัดไป


หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่เบอร์ติดต่อ 02-136-4656